ผู้รับการรักษาจะนอนราบบนเตียง ผู้ช่วยแพทย์จะหยอดยาชาลงในตาพร้อมทำความสะอาดบริเวณรอบๆดวงตาให้พร้อมสำหรับการผ่าตัด จากนั้นแพทย์จะใช้ Femtosecond เลเซอร์แยกชั้นกระจกตาแทนการใช้ใบมีด เพื่อเปิดกระจกตาด้านนอกออกซึ่งส่วนที่เปิดขึ้นนี้จะมีขั้วติดอยู่เหมือนบานพับ จากนั้นแพทย์จะใช้ Excimer เลเซอร์สลายเนื้อเยื่อกระจกตา ด้านในไปทีละชั้นของเซลล์ซึ่งปกติ เนื้อเยื่อจะถูกสลายไปอย่างถาวร

    Excimer เลเซอร์ เป็นเลเซอร์เย็นที่มีคลื่นความถี่พิเศษ โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ข้างเคียงและไม่ผ่าน กระจกตาเข้าไปภายในดวงตา ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ หลังจากที่สลายเนื้อเยื่อกระจกตาจนได้ความโค้งเว้าที่เหมาะสมแล้ว แพทย์จะปิดกระจกตาที่เปิดไว้ลงในตำแหน่งเดิมโดยไม่ต้องเย็บแผล ในเวลาไม่กี่นาทีกระจกตานั้นก็จะยึดติดกับเนื้อเยื่อข้างใต้ ส่วนที่เป็นขอบจะสมานตัวภายใน 24 ชั่วโมง และกระจกตาจะเป็นปกติ ภายใน 1-3 เดือน โดยปกติแพทย์จะใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาทีในการฉายแสงเลเซอร์ และใช้เวลาในการรักษา ทั้งหมดไม่เกิน 20 นาทีต่อข้าง สายตาผู้ป่วยจะดีขึ้นเห็นผลได้ภายใน 1-2 วันแรกหลังทำเลเซอร์