A   A  A    |  
หน้าหลักAbout Rutnin GimbelNews Rutnin GimbelDoctor's ScheduleFAQContact Rutnin Gimbel


Femto LASIK เป็นวิธีการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค LASIK ที่ใช้เลเซอร์ในทุกขั้นตอนการรักษา โดยใช้เครื่อง Femtosecond LASER แยกชั้นกระจกตา จากนั้นจึงใช้ Excimer เลเซอร์สลายเนื้อเยื่อกระจกตาจนได้ความโค้งที่เหมาะสมที่แสงจากวัตถุจะตกลงบนจอประสาทตาพอดี เพื่อการมองเห็นภาพที่คมชัด

 

 

 

 

           การมองเห็นของคนสายตาปกติ เกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุผ่านกระจกตาและเลนส์แก้วตาไปตกพอดี
บนจอประสาทตา จากนั้นจอประสาทตาจะส่งภาพในรูปของคลื่นไฟฟ้าไปยังสมองเพื่อแปลเป็นภาพที่เราเห็น
ถ้าภาพที่ชัดเจนตกบนจอประสาทตาพอดี เราจะเห็นภาพนั้นได้คมชัด

 

 

 

 

         สายตาสั้นเกิดจากกำลังรวมแสงของกระจกตาและเลนส์ตามากเกินไป หรือลูกตามีขนาดยาวเกินไป หรือกระจกตาโค้งมากเกินไป จนทำให้แสงจากวัตถุไปโฟกัสก่อนถึงจอประสาทตา แก้ไขโดยการใช้เลเซอร์สลายเนื้อกระจกตา
ส่วนกลางเพื่อทำให้กระจกตาแบนลง แสงจึงตกลงบนจอประสาทตาพอดี

 

 

 

          สายตายาวเกิดจากการที่ลูกตามีขนาดสั้นเกินไปหรือกระจกตาแบนเกินไป ทำให้แสงจากวัตถุตกเลย
จอประสาทตา แก้ไขโดยการใช้เลเซอร์สลายเนื้อเยื่อกระจกตาส่วนริมมากกว่าส่วนกลางเพื่อให้กระจกตา
ส่วนกลางนูนขึ้น

 

 

 

          สายตาเอียงเกิดจากกระจกตามีความโค้งไม่สม่ำเสมอ ทำให้จุดโฟกัสในแต่ละแนวไม่เป็นจุดเดียวกัน แก้ไขโดย
การใช้เลเซอร์สลายเนื้อเยื่อกระจกตา เพื่อปรับแต่งให้กระจกตามีความโค้งมนเสมอกัน