การผ่าตัดใส่วงแหวนเฟอร์ราร่ามีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดีมาก มีความปลอดภัยสูง และเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย แต่อย่างไรก็ตามผู้รับการรักษายังต้องมีความเข้าใจและรับรู้ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะทำการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด ซึ่งมีดังนี้


  • วงแหวนอาจขยับ เลื่อนตำแหน่ง หรือหลุดออกจากช่องในชั้นกระจกตา ซึ่งต้องทำการผ่าตัดซ้ำเพื่อวางกลับเข้าในตำแหน่งเดิม
  • การติดเชื้อที่กระจกตา หลังผ่าตัดจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ป่วยต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
  • ช่องใส่วงแหวนขุ่นจากการสะสมของสารต่างๆแต่ไม่มีผลต่อการรักษา
  • ค่าความโค้งของกระจกตาหลังผ่าตัดอาจลดลงน้อยกว่า หรือมากกว่าที่คำนวณไว้
  • เห็นแสงแตกกระจายหรือเห็นวงรอบดวงไฟในเวลากลางคืน ซึ่งมีโอกาสเกิดประมาณ10% ขึ้นกับขนาดของรูม่านตาในแต่ละคน อาการจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ