ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
ชั้น 8 โรงพยาบาล จักษุรัตนิน
80 สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2639-3355
โทรสาร : 0-2639-3311

Email : info@rutningimbel.com