วงแหวนเฟอร์ราร่า (Ferrara Ring) คือ วงแหวนชนิดหนึ่งที่ใช้ใส่เสริมในชั้นกระจกตา (Intrastromal Corneal Ring Segment) ผลิตมาจากสารพอลิเมทิล เมทาคริเลท (Polymethyl methacrylate : PMMA) ซึ่งเป็นวัสดุกลุ่มเดียวกับที่ใช้ในการผลิตเลนส์ตาเทียมสำหรับใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงเพื่อลดภาวะแสงแตกกระจายในเวลากลางคืน วงแหวนมีสีเหลืองใส ลักษณะรูปร่างเป็นวงแหวนที่ไม่เต็มวงและมีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม มีความหนาตั้งแต่ 0.15, 0.20 และ 0.25 มิลลิเมตร และมีความยาวตามส่วนโค้งของวงกลม (arc length) เป็นองศาตั้งแต่ 140, 160 และ 210 องศา โดยแพทย์จะใส่วงแหวนไว้ที่ความลึกประมาณ 2 ใน 3 ของกระจกตา การเลือกขนาดและจำนวนวงแหวนจะขึ้นกับสภาพกระจกตาของผู้ป่วยแต่ละราย ตามดุลยพินิจของจักษุแพทย์
               
            
     การผ่าตัดใส่วงแหวนเฟอ์ราร่าริเริ่มโดยDr. Paula Ferrara ในปีค.ศ. 1996 โดยใช้หลักการที่ว่า การเสริมปริมาตรใดๆในเนื้อกระจกตารอบนอกจะทำให้ความโค้งกระจกตาตรงกลางลดลงหรือแบนลง จึงมีผลทำให้กระจกตาที่มีความโค้งผิดปกติอันเกิดจากกลุ่มโรคตาบางชนิด มีความโค้งลดลงและโค้งอย่างสม่ำเสมอกันมากขึ้น ส่งผลให้ค่าสายตาสั้นและเอียงลดลงตามมา คนไข้จะสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ดีขึ้น และการมองเห็นด้วยการใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์เสริมชัดเจนยิ่งขึ้น และในบางวิจัยยังพบว่าวงแหวนนี้สามารถช่วยชะลอโรคกระจกตาโป่งนูนได้