• ผู้ที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในวิธีการรักษา

 • ผู้ป่วยกลุ่มโรคดังต่อไปนี้
  • โรคกระจกตาโป่งนูน (Keratoconus)
  • โรคกระจกตาย้วย (Pellucid Marginal Degeneration)
  • โรคกระจกตาโป่งหลังทำเลสิค (Post-LASIK Ectasia)
  • สายตาเอียงมาก (High Regular Astigmatism)
  • สายตาเอียงหลังผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Post Keratoplasty Astigmatism)

 • มีความโค้งและความบางของกระจกตาอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถผ่าตัดได้

 • ไม่มีภาวะกระจกตาเป็นแผลเป็น หรือเคยกระจกตาทะลุจากโรคกระจกตาโป่งขั้นรุนแรง

 • ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี โรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์(Rheumatoid arthritis) โรคภูมิแพ้ SLE (Systemic lupus erythematosus)
 • ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร