A   A  A    |  

 

  การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนการทำ LASEK (Pre-Operative Assessment)

ผู้สนใจ LASEK จะได้รับการตรวจสายตาและสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้จักษุแพทย์ใช้ในการวินิจฉัยความพร้อมของดวงตา และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน

 

 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) งดใส่อย่างน้อย 7 วัน ก่อนตรวจ
 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) งดใส่อย่างน้อย
  3 สัปดาห์ก่อนตรวจ
 • ในวันตรวจท่านไม่ควรขับรถกลับเอง เพราะในการตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะขยายม่านตาซึ่ง
  ทำให้การมองเห็นมัวลงเล็กน้อยในที่ไกลหากแต่การมองใกล้จะมีผลกระทบค่อนข้างมาก จึง
  ไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือและสายตาจะกลับมาเป็นปกติหลัง 3-6 ชั่วโมง หากออกกลางแจ้งควร
  สวมแว่นกันแดดเพื่อกรองรังสี และลดความจ้า
  ของแสงจะช่วยให้สบายตาขึ้น
 • การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 • จักษุแพทย์จะวัดความหนา ความโค้งของกระจกตา และทำแผนภูมิกระจกตา เพื่อดูว่ากระจกตามี
  ความหนาและความโค้งที่เหมาะสมกับการทำ LASEK หรือไม่
 • จากนั้นจะทำการวัดค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็น (Optical Aberration) ที่ทำให้เกิดสายตาผิดปกติ
 • จักษุแพทย์จะขยายม่านตาและตรวจสภาพดวงตาอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าดวงตาอยู่ในสภาพ
  ที่พร้อม และไม่มีโรคตาอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ LASEK เช่น โรคกระจกตาโป่ง (Keratoconus)
  ต้อหิน ต้อกระจก และโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา

        เมื่อจักษุแพทย์วินิจฉัยว่าท่านสามารถรับการรักษาด้วยวิธี LASEK ได้อย่างปลอดภัยแล้ว จักษุแพทย์จะทำการเลือกโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพตาของท่าน
                ในกรณีที่ท่านไม่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี LASEK ทางศูนย์ฯยังมีทางเลือกอื่นในการรักษาสายตา เพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับท่าน อาทิ Femto LASIK, LASIK, PRK, FERRARA RING, เลนส์เสริม, เลนส์เทียม หรือการแก้ไขสายตายาวสูงอายุ

 
  การเตรียมตัวเพื่อทำ LASEK

          การทำ LASEK ควรทำหลังจากการตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากท่านต้องรับการ
ขยายม่านตาในการตรวจประเมินสภาพตา จึงควรรอให้ม่านตาหดตัวเป็นปกติก่อนการทำ LASEK ขั้นตอนการยิงเลเซอร์
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ต่อ 1 ข้าง แต่ควรมาถึงศูนย์ฯก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากต้องมีการเตรียมตัวก่อนทำ
(รวมเวลาที่ต้องอยู่ที่ศูนย์ฯทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งการเตรียมตัวเพื่อทำ LASEK มีดังนี้

 • ก่อนทำ LASEK งดใช้คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
  (Soft Contact Lens) อย่างน้อย 7 วัน และสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) งดใช้อย่างน้อย 3 สัปดาห์
 • ในวันทำ LASEK งดใช้เครื่องสำอางบนใบหน้า และบริเวณรอบดวงตาทุกชนิด
 • งดฉีดสเปรย์ โคโลญจน์ และน้ำหอม เพราะจะทำให้การทำงานของแสงเลเซอร์ผิดปกติ
 • กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมหน้า หรือเสื้อคอกว้างเพราะการสวมเสื้อแบบสวมศีรษะ หรือเสื้อคอกลมแบบคับๆ ขณะถอดอาจกดครูดดวงตาหลังทำการผ่าตัดได้
 • สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
 • ควรทำความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
 • ควรมีญาติหรือเพื่อนพากลับบ้านหลังผ่าตัด
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านนัดทำ LASEK เกิน 3 เดือน นับจากวันตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด ท่านจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาซ้ำก่อนการทำ LASEK เพื่อให้จักษุแพทย์มั่นใจว่า ในขณะนั้นสภาพตาของท่านมีความเหมาะสมและพร้อมที่จะได้รับการทำ LASEK โดยปราศจากโรคใดๆ ที่อาจเพิ่งเกิดขึ้นหลังการประเมินสภาพตาครั้งแรก

 
 การปฏิบัติตัวหลังทำ LASEK
 • ควรปิดฝาครอบตา (eye shield) ก่อนนอนทุกครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยบังเอิญ
  ในเวลาหลับ
 • ในช่วงสัปดาห์แรก ไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องกัน
  เป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ระคายเคืองตามากขึ้น
 • ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าตา และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ เป็นเวลา 7 วัน
 • หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อทางศีรษะ โดยเฉพาะ
  เสื้อคอกลมที่คับๆ ประมาณ 1 สัปดาห์
 • ห้ามว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังทำ LASEK เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการว่ายน้ำทะเล หรือ
  ดำน้ำควรงดประมาณ 3 สัปดาห์
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามประมาณ 1-2 สัปดาห์แรก ควรงดการออกกำลังกายที่กระทบกระเทือนบริเวณตา และควรระวังไม่ให้เหงื่อเข้าตา
 • ควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้ง
  อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันแสงแดด ลม
  และฝุ่นละออง
 • สามารถแต่งตาโดยใช้มาสคาร่า อายไลน์เนอร์
  หรืออายแชโดว์ได้หลังจากทำ LASEK 1 สัปดาห์
 
 การตรวจติดตามผล

         จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อยหลังทำ LASEK และวัดค่าสายตาของท่านจำนวน 8 ครั้ง คือ 1-3 วันแรก (ในผู้รับการรักษาบางราย แพทย์จำเป็นต้องนัดหมายมาติดตามผลทุกวันหรือเกือบทุกวัน ในช่วงสัปดาห์แรกหลังทำ LASEK , 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าผลการรักษาสายตาของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          กรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศ ท่านต้องมีเวลาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 สัปดาห์

สำหรับการทำ LASEK (ไม่รวมวันตรวจประเมินสภาพตา) เนื่องจากต้องมีการตรวจติดตามการปิดของแผล

         สำหรับการตรวจติดตามผลที่ 1 เดือน, 3 เดือน,
6 เดือน, และ 1 ปี ท่านสามารถขอรับใบรายงานทางการแพทย์ (Medical Report) เพื่อนำไปตรวจต่อกับ
จักษุแพทย์ในต่างประเทศได้