A   A  A    |  
หน้าหลักAbout Rutnin GimbelNews Rutnin GimbelDoctor's ScheduleFAQContact Rutnin Gimbel

 

หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นกับผู้รับการรักษาส่วนใหญ่หลังทำ
เลสิค (LASIK) ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีอยู่ในช่วงแรกๆ เท่านั้น
จากนั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นและในคนส่วนใหญ่อาการจะหายเป็นปกติในที่สุด ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการ
ทำเลสิค (LASIK) คือการเห็นแสงกระจายหรือรัศมีรอบดวงไฟ
ในเวลากลางคืน มองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืด ซึ่งผลข้างเคียงนี้
มักเกิดขึ้นกับคนที่มีรูม่านตาใหญ่หรือสายตาสั้นมากหรือ
ยาวมาก ผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่ง คือ รู้สึกตาแห้งโดยเฉพาะ
ผู้ที่มีตาแห้งอยู่เดิม  อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเหล่านี้จะค่อยๆ
หมดไปหลังจากที่ดวงตาคืนสู่สภาพปกติ

เนื่องจากการสมานแผลและเนื้อเยื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผลการรักษาจึงอาจแตกต่างกันบ้าง สำหรับบางท่านอาจเหลือสายตาผิดปกติอีกเล็กน้อย

ผู้รับการรักษาส่วนใหญ่จะมองเห็นได้ชัดเจนในการทำเลสิค (LASIK) เพียงครั้งเดียว แต่สำหรับบางท่านอาจต้องมีการ
ทำเลสิค (LASIK) เป็นครั้งที่ 2 เพื่อปรับแต่งและรักษาเพิ่มเติม ซึ่งก็ทำได้โดยง่ายหลังจากทำเลสิคครั้งแรกไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าสายตาคงที่แล้ว โดยจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดจะพิจารณาว่าการทำเลสิค (LASIK) เพิ่มเติมนั้นมีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่

หมายถึง อาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำเลสิค (LASIK)
ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัด ถ้าจำเป็น
อย่างไรก็ตามการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) ถือเป็น
วิธีการรักษาที่มีความปลอดภัยสูง และยังไม่เคยมีรายงานว่า
เลสิค (LASIK) ทำให้ตาบอด อีกทั้งด้วยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในระดับสูงของศูนย์เลสิคและรักษาสายตา
รัตนิน-กิมเบลส่งผลให้อาการแทรกซ้อนมีต่ำมาก

อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้มีดังนี้

 • การติดเชื้อ (น้อยกว่า 1 ใน 5000) เป็นอาการ
  แทรกซ้อนที่พบได้น้อยมาก แต่ถ้าไม่ได้รับการ
  รักษาทันท่วงทีสามารถก่อให้เกิดความเสียหาย
  กับกระจกตาได้ ซึ่งการติดเชื้อนี้มักตรวจพบในช่วง
  สัปดาห์แรกหลังทำเลสิค (LASIK) และรักษาหายได้
  ด้วยการใช้ยาปฎิชีวนะ


 • ปัญหาในการเปิดกระจกตา (1%) ในกรณีที่ดวงตาและบริเวณรอบๆดวงตามีรูปร่างผิดปกติ อาจเป็นอุปสรรคในการเปิดกระจกตา ในบางครั้งกระจกตาที่เปิดขึ้น
  อาจยังไม่สมบูรณ์ดีพอ แพทย์จะปิดกระจกตาลง
  ดังเดิมโดยยังไม่รักษาด้วยเลเซอร์ ผู้ป่วยจะมองเห็นเหมือนเดิมในวันรุ่งขึ้น และต้องเลื่อนการทำเลสิค (LASIK) ออกไปอีกประมาณ 3 เดือน หรืออาจเปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมแทน


 • สายตาไม่คมชัด (น้อยกว่า 2%) ในบางครั้งหลังการ
  ผ่าตัด ผู้รับการรักษาอาจจะมองเห็นไม่ชัด เนื่องจาก
  มีฝ้าบางๆ ที่กระจกตาหรือสายตาเอียงเล็กน้อย
  ซึ่งอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ถ้ายัง
  ไม่หาย สามารถแก้ไขโดยการเติมเลเซอร์


 • การอักเสบ (น้อยกว่า 1%) คนไข้ส่วนใหญ่หลังจาก
  ที่ทำเลสิค (LASIK) มักจะมีการอักเสบเกิดขึ้นเสมอ
  เพระเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมานแผล
  ซึ่งการอักเสบนี้จะค่อยๆ ทุเลาลงและหายไปเอง
  โดยไม่ต้องรักษา อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีการ
  อักเสบมาก สามารถใช้ยาหยอดตาช่วยบรรเทา
  อาการได้


 • อาการแทรกซ้อนอื่นๆ (น้อยกว่า 2%) นอกจากอาการที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก ได้ เช่น กระจกตาชั้นนอกที่ถูก
  เปิดขึ้นและปิดกลับคืนอาจมีรอยย่น ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเปิดกระจกตาขึ้นอีกครั้งและดึงให้ตึง โดยอาการดังกล่าวพบได้น้อยกว่า 1% นอกจากนี้ เซลล์จากชั้นนอกของกระจกตา (Epithelium) อาจงอก
  เลยเข้าไปในชั้นกระจกตาที่ทำเลสิค (LASIK) และ
  ไปรบกวนกระบวนการสมานแผล (น้อยกว่า 1%)
  ซึ่งอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ แพทย์สามารถแก้ไข
  ให้ดีขึ้นได้ โดยการใช้ยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็น