A   A  A    |  
หน้าหลักAbout Rutnin GimbelNews Rutnin GimbelDoctor's ScheduleFAQContact Rutnin Gimbel

 

  การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนการทำเลสิค (LASIK) (Pre-Operative Assessment)

          ผู้สนใจทำเลสิค (LASIK) จะได้รับการตรวจสายตาและสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้จักษุแพทย์ใช้ในการวินิจฉัยความพร้อมของดวงตา และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน

 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) งดใส่อย่างน้อย 7 วัน ก่อนตรวจ
 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) งดใส่อย่างน้อย
  3 สัปดาห์ก่อนตรวจ
 • ในวันตรวจท่านไม่ควรขับรถกลับเอง เพราะในการตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะขยายม่านตา
  ซึ่งทำให้การมองเห็นมัวลงเล็กน้อยในที่ไกล
  หากแต่การมองใกล้จะมีผลกระทบค่อนข้างมาก
  จึงไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือและสายตาจะกลับมา
  เป็นปกติหลัง 3-6 ชั่วโมง หากออกกลางแจ้งควรสวมแว่นกันแดดเพื่อกรองรังสี และลดความจ้าของแสงจะช่วยให้สบายตาขึ้น
 • การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 • จักษุแพทย์จะวัดความหนา ความโค้งของกระจกตา
  และทำแผนภูมิกระจกตา เพื่อดูว่ากระจกตามีความหนา
  และความโค้งที่เหมาะสมกับการทำเลสิค (LASIK) หรือไม่
 • จากนั้นจะทำการวัดค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็น (Optical Aberration) ที่ทำให้เกิดสายตาผิดปกติ
 • จักษุแพทย์จะขยายม่านตาและตรวจสภาพดวงตา
  อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าดวงตาอยู่ในสภาพที่พร้อม
  และไม่มีโรคตาอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำเลสิค (LASIK) เช่น โรคกระจกตาโป่ง (Keratoconus) ต้อหิน ต้อกระจก
  และโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา

         เมื่อจักษุแพทย์วินิจฉัยว่าท่านสามารถรับการรักษาด้วยวิธีเลสิค ( LASIK) ได้อย่างปลอดภัยแล้ว จักษุแพทย์จะทำการเลือกโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพตาของท่าน
         ในกรณีที่ท่านไม่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) ทางศูนย์ฯยังมีทางเลือกอื่นในการรักษาสายตา เพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับท่าน อาทิ PRK, LASEK, FERRARA RING, เลนส์เสริม, เลนส์เทียม หรือการแก้ไขสายตายาวสูงอายุ

 
  การเตรียมตัวเพื่อทำเลสิค (LASIK)

          การทำเลสิค (LASIK) ควรทำหลังจากการตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากท่านต้องรับการขยายม่านตาในการตรวจประเมินสภาพตา จึงควรรอให้ม่านตาหดตัวเป็นปกติก่อนการทำเลสิค (LASIK) ขั้นตอนการยิงเลเซอร์
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ต่อ 1 ข้าง แต่ควรมาถึงศูนย์ฯก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากต้องมีการเตรียมตัวก่อนทำ
(รวมเวลาที่ต้องอยู่ที่ศูนย์ฯทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งการเตรียมตัวเพื่อทำเลสิค (LASIK) มีดังนี้

 • ก่อนทำเลสิค (LASIK) งดใช้คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) อย่างน้อย 7 วัน และสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) งดใช้อย่างน้อย 3 สัปดาห์
 • ในวันทำเลสิค (LASIK) งดใช้เครื่องสำอางบนใบหน้า และบริเวณรอบดวงตาทุกชนิด
 • งดฉีดสเปรย์ โคโลญจน์ และน้ำหอม เพราะจะทำให้การทำงานของแสงเลเซอร์ผิดปกติิ
 • กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมหน้า หรือเสื้อคอกว้างเพราะการสวมเสื้อแบบสวมศีรษะ หรือเสื้อคอกลมแบบคับๆ ขณะถอดอาจกดครูดดวงตาหลังทำการ
  ผ่าตัดได้้
 • สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
 • ควรทำความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
 • ควรมีญาติหรือเพื่อนพากลับบ้านหลังผ่าตัด

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านนัดทำเลสิค (LASIK) เกิน 3 เดือน นับจากวันตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด ท่านจำเป็นต้องเข้ารับ
การตรวจประเมินสภาพตาซ้ำก่อนการทำเลสิค (LASIK) เพื่อให้จักษุแพทย์มั่นใจว่า ในขณะนั้นสภาพตาของท่านมีความเหมาะสม
และพร้อมที่จะได้รับการทำเลสิค (LASIK) โดยปราศจากโรคใดๆ ที่อาจเพิ่งเกิดขึ้นหลังการประเมินสภาพตาครั้งแรก

 
 การปฏิบัติตัวหลังทำเลสิค (LASIK)
 • ควรปิดฝาครอบตา (eye shield) ก่อนนอนทุกครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยบังเอิญ
  ในเวลาหลับ
 • ในช่วงสัปดาห์แรก ไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องกัน
  เป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ระคายเคืองตามากขึ้น
 • ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าตา และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ เป็นเวลา 7 วัน
 • หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อทางศีรษะ โดยเฉพาะเสื้อคอกลมที่คับๆ ประมาณ 1 สัปดาห์
 • ห้ามว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังทำเลสิค (LASIK) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการว่ายน้ำทะเล หรือดำน้ำควรงดประมาณ 3 สัปดาห์
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามประมาณ 1-2 สัปดาห์แรก ควรงดการออกกำลังกายที่กระทบกระเทือนบริเวณตา และควรระวังไม่ให้เหงื่อเข้าตา
 • ควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้ง
  อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันแสงแดด ลม และฝุ่นละออง
 • สามารถแต่งตาโดยใช้มาสคาร่า อายไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ได้หลังจากทำเลสิค (LASIK) แล้ว
  1 สัปดาห์
 
  การตรวจติดตามผล

         จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อย
หลังทำเลสิค (LASIK) และวัดค่าสายตาของท่าน
จำนวน 6 ครั้ง คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน,
6 เดือน, และ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าผลการรักษาสายตา
ของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          กรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศ ท่านต้องมีเวลาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 5-7 วัน สำหรับการทำเลสิค (LASIK) ดังนี้

วันที่ 1 : ตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำเลสิค (LASIK)
วันที่ 2 : ทำเลสิค (LASIK)
วันที่ 3 : ตรวจติดตามผลหลังทำเลสิค (LASIK) 1 วัน
วันที่ 5-7 : ตรวจติดตามผลหลังทำเลสิค (LASIK)
                  1 อาทิตย์
สำหรับการตรวจติดตามผล 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน
และ 1 ปี ท่านสามารถขอรับใบรายงานทางการแพทย์
(Medical Report) เพื่อนำไปตรวจต่อกับจักษุแพทย์
ในต่างประเทศได้้