A   A  A    |  

         ในการใส่เลนส์เทียม จักษุแพทย์จะเจาะช่องเล็กๆขนาด 3 ม.ม.ที่ตาขาวหรือขอบกระจกตา แล้วสอดเครื่องมือ
เข้าไปเพื่อเปิดผิวของเลนส์ตา จากนั้นใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์สลายเลนส์ตาแล้วดูดออก แล้วทำการสอดเลนส์เทียม
ที่มีกำลังขยายพอดีเข้าไปในตำแหน่งเดิม แผลจะสมานตัวเองโดยไม่ต้องมีการเย็บแผล ขณะผ่าตัดใช้เพียงยาชาเฉพาะที่หยอดหรือฉีดเท่านั้น ผู้รับการรักษาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ การผ่าตัดใช้เวลาไม่เกิน 20-30 นาที