A   A  A    |  


 • เป็นเลนส์เทียมที่ใช้ทั่วไป ให้กำลังโฟกัสได้ในระยะเดียวคือระยะไกล สามารถแก้ไขปัญหาสายตาสั้น สายตายาว
  แต่กำเนิด และสายตาเอียงได้ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำเลนส์ไม่มีความยืดหยุ่น การใส่เลนส์ชนิดนี้จึงทำให้มองเห็นชัดเฉพาะในระยะไกล แต่ไม่สามารถมองระยะกลางหรือระยะใกล้ได้ชัด จึงต้องอาศัยแว่นช่วยในการมองระยะใกล้ เช่น ในขณะอ่านหนังสือ

 •   เป็นเลนส์เทียมชนิดใหม่ที่สามารถโฟกัสได้หลายระยะ โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Diffraction หรือ Refraction ทำให้มีความสมดุลย์ของการโฟกัสภาพทั้งใกล้และไกล ตามกิจกรรมที่ทำและสภาวะของแสง สามารถมองเห็นชัดในระยะกว้างขึ้นตั้งแต่ใกล้ไปจนถึงไกล หลังใส่เลนส์เทียมชนิดนี้แล้วผู้รับการรักษาสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้อง
  สวมแว่นตาอ่านหนังสือ เมื่อต้องมองระยะใกล้ๆเหมือนเลนส์เทียมชนิดโฟกัสระยะเดียว

          เลนส์เทียมชนิดโฟกัสหลายระยะทำจากวัสดุเดียวกับเลนส์เทียมชนิดโฟกัสระยะเดียว โดยผลิตจาก Acrylic หรือ Silicone ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับการพิสูจน์มานานหลายทศวรรษว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง เพียงแต่ต่างกันที่ผิวเลนส์เทียมชนิดโฟกัสหลายระยะถูกออกแบบเป็นพิเศษคล้ายขั้นบันไดเพื่อโฟกัสภาพได้ชัดเจนในทุกระยะ
 •          อย่างไรก็ตาม เลนส์เทียมชนิดโฟกัสหลายระยะไม่ได้เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความยากง่ายของบุคคลนั้นในการปรับตัว บุคลิกภาพ ชีวิตประจำวัน สภาพความโค้งของกระจกตา เป็นต้น ดังนั้นผู้สนใจจึงควรผ่านขั้นตอนการตรวจและรับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ก่อน

 •           เลนส์เทียมชนิดนี้ได้รับการคิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็นระยะใกล้ เช่นเดียวกับเลนส์เทียมชนิดโฟกัสหลายระยะ หากแต่มีความ
  แตกต่างในหลักการทำงาน ผลิตจาก Silicone โดยเลนส์ชนิดนี้อาศัยแรงของกล้ามเนื้อหลังม่านตา โดยเชื่อว่าเมื่อมีการเพ่งเพื่อดูใกล้ กล้ามเนื้อนี้จะผลักเลนส์
  ให้โน้มตัวมาด้านหน้ามากขึ้น ด้วยหลักการนี้เลนส์
  จะขยายภาพในที่ใกล้โดยอัตโนมัติ เมื่อเปลี่ยนไป
  มองไกล กล้ามเนื้อดังกล่าวจะคลายตัว ทำให้เลนส์กลับสู่ตำแหน่งเดิม ช่วยโฟกัสภาพในระยะไกล (เลนส์ชนิดโฟกัสหลายระยะให้หลายกำลังโฟกัสในตัวเอง
  ไม่ได้อาศัยแรงกล้ามเนื้อจากธรรมชาติ) เนื่องจากความสามารถในการโฟกัสที่ใกล้จะขึ้นอยู่กับแรงเพ่งของกล้ามเนื้อในตา ดังนั้นในกรณีที่มีแรงเพ่งน้อย
  จะทำให้การมองในระยะใกล้ไม่คมชัด ซึ่งแก้ไขด้วย
  การฝึกเพ่งเพื่อเพิ่มแรงของกล้ามเนื้อดังกล่าว