A   A  A    |  

 

 การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนใส่เลนส์เทียม
        ผู้สนใจการใส่เลนส์เทียมจะได้รับการตรวจสายตาและสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้จักษุแพทย์ ใช้ในการประเมินความพร้อมของดวงตา และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับการรักษา


 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) กรุณางดใส่อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันตรวจ สำหรับท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ ชนิดกึ่งนิ่ม
  กึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) กรุณา
  งดใส่อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันตรวจ
 • ในวันตรวจท่านไม่ควรขับรถกลับเอง เพราะในการ
 • ตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะขยายม่านตาซึ่ง
  ทำให้การปรับโฟกัสภาพทำได้ลำบากทั้งระยะไกลและใกล้ และไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือ การมองเห็นจะกลับคืนสู่ปกติประมาณ 3-6 ชั่วโมง หากออกกลางแจ้งควรสวมแว่นกันแดดเพื่อกรองรังสีและลดความจ้าของแสงช่วยให้สบายตาขึ้น
 • การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 
  การเตรียมตัวในวันผ่าตัดใส่เลนส์เทียม
 • ควรสวมเสื้อกระดุมหน้าหรือเสื้อผ้าหลวมๆ ที่นอนสบาย ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสวมศีรษะ หรือเสื้อคอกลมแบบคับ เพราะอาจทำให้กดครูดดวงตาหลังทำการผ่าตัดได้
 • งดใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม เช่น เจล น้ำมัน สเปรย์ และงดทาเล็บมือเล็บเท้า
 • งดใช้เครื่องสำอางบริเวณใบหน้าและรอบดวงตา เช่น มาสคาร่า อายไลเนอร์ ฯลฯ
 • ควรทำความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
 • ควรมีญาติหรือเพื่อนพากลับหลังผ่าตัด

 • งดยาละลายลิ่มเลือด (ล่วงหน้าก่อนผ่าตัด
  ตามแพทย์อายุรกรรมแนะนำ)
 • งดน้ำและอาหารทุกชนิดก่อนผ่าตัด 6 ชั่วโมง
  ทั้งนี้ขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์
 • งดสวมเครื่องประดับมาโรงพยาบาล
 
  การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดใส่เลนส์เทียม
 • ควรปิดฝาครอบตา (eye shield) ก่อนนอนทุกครั้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยบังเอิญในเวลาหลับ
 • หยอดยาปฏิชีวนะ หรือยาหยอดอื่นๆ ตามที่แพทย์แนะนำ
 • ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 14 วัน (2 สัปดาห์) หลังผ่าตัด (กรณีสระผมแนะนำให้สระที่ร้านทำผม)
 • ห้ามว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์ งดดำน้ำและว่ายน้ำทะเลประมาณ 3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
 • ควรสวมแว่นกันแดด ก่อนออกกลางแจ้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด เพื่อป้องกัน ลม แสงแดด ฝุ่นละออง
 • ในระยะเวลา 2 อาทิตย์แรก ไม่แนะนำให้ใช้
  สายตามาก เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปรับสภาพกล้ามเนื้อตา
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ


สำหรับกรณีผ่าตัดใส่เลนส์เทียมชนิดปรับโฟกัสได้ Accommodative Lens

 • ในระยะเวลา 3 วันแรกห้ามขับรถ เนื่องจากแพทย์
  จะหยอดยา Atropine ในวันผ่าตัด เพื่อให้ม่านตาขยายป้องกันเลนส์เคลื่อนที่
 • จักษุแพทย์ จะแนะนำให้ทำอักษรไขว้ (Puzzel)
  เพื่อฝึกกล้ามเนื้อตาให้แข็งแรงเป็นระยะเวลา
  3 เดือน หลังผ่าตัด
 
 การตรวจติดตามผล

        จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อยหลังใส่เลนส์เทียมและวัดผลสายตาเพื่อให้มั่นใจว่า
ผลการรักษาสายตาของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทิภาพ จักษุแพทย์จะนัดตรวจหลังผ่าตัด 1 วัน, 1 สัปดาห์,
1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ปี ระยะเวลาตรวจติดตามผลหลังผ่าตัดอาจมีความแตกต่างกันในผู้รับการรักษาแต่ละท่านตามการพิจารณาของแพทย์