A   A  A    |  

 

            ผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนของ Monovision LASIK นั้นเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับการทำ LASIK โดยทั่วไป

หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยส่วนใหญ่หลังทำ LASIK ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีอยู่ในช่วงแรกๆ เท่านั้น จากนั้นอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นและในคนส่วนใหญ่อาการจะหายเป็นปกติในที่สุด ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการทำ LASIK คือ การเห็นแสงกระจายหรือรัศมีรอบดวงไฟในเวลากลางคืน มองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืด ซึ่งผลข้างเคียงนี้มักเกิดขึ้นกับคนที่มีรูม่านตาใหญ่หรือสายตาสั้นมากหรือยาวมาก ผลข้างเคียงอีกอย่าง คือ รู้สึกตาแห้งโดยเฉพาะผู้ที่มีตาแห้งอยู่เดิม อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเหล่านี้จะค่อยๆ หมดไป หลังจากที่ดวงตาคืนสู่สภาพปกติ

เนื่องจากการสมานแผลและเนื้อเยื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผลการรักษาจึงอาจแตกต่างกันบ้าง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมองเห็นได้ชัดเจนในการทำ LASIK เพียงครั้งเดียว แต่สำหรับบางท่านอาจต้องมีการทำ LASIK เป็นครั้งที่ 2 เพื่อปรับแต่งและรักษาเพิ่มเติม ซึ่งก็ทำได้โดยง่ายภายหลัง 3-6 เดือน หลังจากทำ LASIK ครั้งแรก เพื่อให้แน่ใจว่าสายตาคงที่แล้ว โดยจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดจะพิจารณาว่าการทำ LASIK เพิ่มเติมนั้นมีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่

ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับสูงของศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ส่งผลให้โอกาสในการเกิดอาการแทรกซ้อนมีต่ำมาก และการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK ถือเป็นวิธีรักษาที่มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามหากมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็น

อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้มีดังนี้
การติดเชื้อ (น้อยกว่า 1 ใน 5000) เป็นอาการแทรกซ้อนที่พบได้น้อยมาก แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที สามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับกระจกตาได้ ซึ่งการติดเชื้อนี้มักตรวจพบในช่วงสัปดาห์แรกหลังทำ LASIK และรักษาหายได้ด้วยการใช้ยาปฎิชีวนะ

ปัญหาในการเปิดกระจกตา (1%) ในกรณีที่ดวงตาและบริเวณรอบ ๆ ดวงตามีรูปร่างผิดปกติ อาจเป็นอุปสรรคในการเปิดกระจกตา ในบางครั้งกระจกตาที่เปิดขึ้นอาจยังไม่สมบูรณ์ดีพอ แพทย์จะปิดกระจกตาลงดังเดิมโดยยังไม่รักษาด้วยเลเซอร์ ผู้ป่วยจะมองเห็นเหมือนเดิมในวันรุ่งขึ้น และทำการเลื่อนการรักษาด้วย LASIK ออกไปอีกประมาณ 3 เดือน หรืออาจเปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมแทน

การอักเสบ (น้อยกว่า 1%) หลังการผ่าตัดไม่ว่าวิธีใดก็ตาม มักจะมีการอักเสบเกิดขึ้นเสมอเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมานแผล ซึ่งการอักเสบนี้จะค่อยๆ ทุเลาลงและหายไปเอง อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีการอักเสบมาก สามารถใช้ยาหยอดตาช่วยบรรเทาอาการได้

อาการแทรกซ้อนอื่นๆ (น้อยกว่า 2%) นอกจากอาการที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก ได้ เช่น กระจกตาชั้นนอกที่ถูกเปิดขึ้นและติดกลับคืนอาจมีรอยย่น ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเปิดกระจกตาขึ้นอีกครั้งและดึงให้ตึง โดยอาการดังกล่าวพบได้น้อยกว่า 1% นอกจากนี้ เซลล์จากชั้นนอกของกระจกตา (Epithelium) อาจงอกเลยเข้าไปในชั้นกระจกตาที่ทำ LASIK และไปรบกวนกระบวนการสมานแผล (น้อยกว่า 1%) ซึ่งอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ แพทย์สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ โดยการใช้ยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็น