A   A  A    |  

           

ผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนของ Monovision LASIK นั้นเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับการทำ LASIK โดยทั่วไป

 

หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นกับผู้รับการรักษาส่วนใหญ่หลังทำ LASIK ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีอยู่ในช่วงแรกๆ เท่านั้น จากนั้นอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นและในคนส่วนใหญ่อาการจะหายเป็นปกติในที่สุด ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการทำ LASIK คือ การเห็นแสงกระจายหรือรัศมีรอบดวงไฟ   ในเวลากลางคืน มองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืด ซึ่งผลข้างเคียงนี้มักเกิดขึ้นกับ
คนที่มีรูม่านตาใหญ่หรือสายตาสั้นมากหรือยาวมาก
ผลข้างเคียง  อีกอย่างคือ รู้สึกตาแห้งโดยเฉพาะผู้ที่มี
ตาแห้งอยู่เดิม อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเหล่านี้จะค่อยๆ
หมดไป  หลังจากที่ดวงตาคืนสู่สภาพปกติ

เนื่องจากการสมานแผลและเนื้อเยื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันผลการรักษาจึงอาจแตกต่างกันบ้าง  ผู้รับการรักษาส่วนใหญ่ จะมองเห็นได้ชัดเจนในการทำ LASIK เพียงครั้งเดียวแต่สำหรับบางท่านอาจต้องมีการทำ LASIK เป็นครั้งที่ 2 เพื่อปรับแต่งและรักษาเพิ่มเติม  ซึ่งก็ทำได้โดยง่ายหลังจากทำเลสิคครั้งแรก
ไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน  เพื่อให้แน่ใจว่าสายตาคงที่แล้ว
จักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดจะพิจารณาว่าการทำเลสิค (LASIK)
เพิ่มเติมนั้นมีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่

 

หมายถึง  อาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำเลสิค (LASIK) 
ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็น  อย่างไรก็ตาม   การรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) ถือเป็นวิธีการรักษาที่มีความปลอดภัยสูง    และยังไม่เคยมีรายงานว่าเลสิค (LASIK) ทำให้ตาบอด   อีกทั้งด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับสูง  ของศูนย์เลสิคและรักษาสายตา
รัตนิน-กิมเบล ส่งผลให้อาการแทรกซ้อนมีต่ำมาก


 • เป็นอาการแทรกซ้อนที่พบได้น้อยมาก   แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีสามารถก่อให้เกิดความเสียหาย กับกระจกตาได้ ซึ่งการติดเชื้อนี้มักตรวจพบในช่วงสัปดาห์แรกหลังทำ LASIK และรักษาหายได้ด้วยการใช้ยาปฎิชีวนะ


 • ในกรณีที่ดวงตาและบริเวณรอบ ๆ ดวงตามีรูปร่าง
  ผิดปกติอาจเป็นอุปสรรคในการเปิดกระจกตา
  ในบางครั้ง กระจกตาที่เปิดขึ้นอาจยังไม่สมบูรณ์ดีพอ
  แพทย์จะปิดกระจกตาลงดังเดิม โดยยังไม่รักษาด้วย
  เลเซอร์ ผู้ป่วยจะมองเห็นเหมือนเดิมในวันรุ่งขึ้น
  และทำการเลื่อนการรักษาด้วย LASIK ออกไปอีกประมาณ 3 เดือน หรืออาจเปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่น
  ที่เหมาะสมแทน


 • หลังการผ่าตัดไม่ว่าวิธีใดก็ตาม   มักจะมีการอักเสบ
  เกิดขึ้นเสมอ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมานแผล   ซึ่งการอักเสบนี้จะค่อยๆ ทุเลาลงและ
  หายไปเอง อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีการอักเสบมาก
  สามารถใช้ยาหยอดตาช่วยบรรเทาอาการได้


 • นอกจากอาการที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก เช่น กระจกตาชั้นนอก   ที่ถูกเปิดขึ้นและติดกลับคืนอาจมีรอยย่น  ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเปิดกระจกตาขึ้นอีกครั้ง
  และดึงให้ตึง  โดยสภาวะดังกล่าวพบได้น้อยกว่า 1% นอกจากนี้ เซลล์จากชั้นนอกของกระจกตา (Epithelium) อาจงอกเลยเข้าไปในชั้นกระจกตา
  ที่ทำ LASIK  และไปรบกวนกระบวนการสมานแผล (น้อยกว่า 1%) ซึ่งอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ แพทย์สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการใช้ยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็น