A   A  A    |  
<

          

หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นกับผู้รับการรักษาส่วนใหญ่หลังทำ NEAR VISION CK ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีอยู่ในช่วงแรกๆ
เท่านั้น จากนั้นอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นและในคนส่วนใหญ่
อาการจะหายเป็นปกติในที่สุด ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
คือ การระคายเคืองตา, การเห็นแสงกระจายหรือรัศมี
รอบดวงไฟในเวลากลางคืน มองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืด
จากตาข้างที่ได้รับการแก้ไขให้เป็นสายตาสั้น ผลข้างเคียง
อีกอย่าง คือ รู้สึกตาแห้งโดยเฉพาะผู้ที่มีตาแห้งอยู่เดิม
อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเหล่านี้จะค่อยๆ หมดไป หลังจาก
ที่ดวงตาคืนสู่สภาพปกติ

เนื่องจากการสมานแผลและเนื้อเยื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผลการรักษาจึงอาจแตกต่างกันบ้าง ผู้รับการรักษาส่วนใหญ่จะมองเห็นได้ชัดเจนในการรักษาเพียงครั้งเดียว แต่สำหรับบางท่านอาจต้องมีการรักษา เป็นครั้งที่ 2 เพื่อปรับแต่งและรักษาเพิ่มเติม

ซึ่งก็ทำได้โดยง่ายหลังจากทำเลสิคครั้งแรกไปแล้ว
อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าสายตาคงที่แล้ว
จักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดจะพิจารณาว่าการทำเลสิค (LASIK)
เพิ่มเติมนั้นมีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่


เนื่องจากขั้นตอนในการรักษาไม่ยุ่งยากและไม่เกี่ยวข้องกับการแยกชั้นกระจกตา ภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลอักเสบหรือ ติดเชื้อจึงพบได้น้อยมาก ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้คือ การเกิดสายตาเอียงมากขึ้นกว่าเดิม จากการหดตัวของ เส้นใยคอลลาเจนที่ไม่เท่ากันในแต่ละแนวความโค้งของกระจกตา ด้วยภาวะแทรกซ้อนนี้ประกอบกับความ
ไม่คงอยู่ถาวรของค่าสายตา ทำให้ NEAR VISION CK
ไม่ได้รับความนิยมเท่า Near Vision LASIK