A   A  A    |  

 

Near Vision CK เป็นการรักษาสายตาที่สะดวก รวดเร็ว โดยมีขั้นตอนการรักษา ดังนี้

  1. แพทย์ทำเครื่องหมายบริเวณขอบกระจกตาดำ 8-32 จุด ทั้งนี้ขึ้นกับระดับสายตาที่ต้องการแก้ไข

  2. แพทย์จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Probe"  ลักษณะคล้ายด้ามปากกา แต่ปลายเล็กเท่าเส้นผม ส่งผ่านคลื่นวิทยุตามตำแหน่งที่ได้ทำเครื่องหมายไว้แล้ว คลื่นวิทยุจะกระตุ้นให้เกิดการหดตัวของเส้นใยคอลลาเจนภายในกระจกตา ทำให้พื้นผิวกระจกตามีความโค้งนูนมากขึ้น

          หลังการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับบ้านได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องปิดฝาครอบตา แพทย์จะนัดตรวจติดตามผลการรักษาในวันต่อไป