A   A  A    |  

 

          เหมาะสำหรับผู้ที่มีการมองเห็นในที่ไกลเป็นปกติ
ทั้งสองตาหากแต่มีปัญหาในการมองใกล้ตามวัย เป็นการ
รักษาสายตายาวสูงอายุด้วยวิธี LASIK โดยใช้เลเซอร์
ปรับระดับสายตาให้เป็นสายตาสั้นเล็กน้อยในตาข้างหนึ่ง
(ข้างที่ไม่ถนัด) เพื่อช่วยในการมองระยะใกล้ ส่วนอีกตา
ซึ่งเป็นตาข้างที่ถนัด จะเก็บไว้ใช้เพื่อคงการมองเห็นระยะไกล
ผู้รับการรักษาจะมองเห็นชัดเจนทั้งใกล้และไกลโดยไม่ต้อง
สวมแว่นตาและคอนแทคเลนส์

หลักการของวิธี LASIK เป็นการเปลี่ยนความโค้งของ
กระจกตาด้วย Excimer เลเซอร์ โดยใช้เครื่อง
Microkeratome แยกชั้นกระจกตาเปิดออกก่อนที่จะ
ใช้เลเซอร์สลายเนื้อเยื่อกระจกตาด้านในจนได้ความโค้ง
ที่เหมาะสม แล้วปิดกระจกตาลงดังเดิมโดยไม่มีการ
เย็บแผล หรือฉีดยาชา กระจกตาจะสมานคืนสู่ปกติ
ได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง