A   A  A    |  

 

            ผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนของ NEAR VISION LASIK นั้นเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับการทำ LASIK โดยทั่วไป

 

หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นกับผู้รับการรักษาส่วนใหญ่หลังทำ LASIK ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีอยู่ในช่วงแรกๆ เท่านั้น จากนั้นอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นและในคนส่วนใหญ่อาการจะหายเป็นปกติในที่สุด ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการทำ LASIK คือ การเห็นแสงกระจายหรือรัศมีรอบดวงไฟในเวลากลางคืน
มองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืด ซึ่งผลข้างเคียงนี้มักเกิดขึ้นกับคน
ที่มีรูม่านตาใหญ่หรือสายตาสั้นมากหรือยาวมาก ผลข้างเคียงอีกอย่าง คือ รู้สึกตาแห้งโดยเฉพาะผู้ที่มีตาแห้งอยู่เดิม อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเหล่านี้จะค่อยๆ หมดไป หลังจากที่ดวงตา
คืนสู่สภาพปกติ

เนื่องจากการสมานแผลและเนื้อเยื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผลการรักษาจึงอาจแตกต่างกันบ้าง ผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่จะมองเห็นได้ชัดเจนในการทำ LASIK เพียงครั้งเดียว แต่สำหรับบางท่านอาจต้องมีการทำ LASIK เป็นครั้งที่ 2 เพื่อปรับแต่งและรักษาเพิ่มเติม  ซึ่งก็ทำได้โดยง่ายหลังจากทำเลสิคครั้งแรกไปแล้ว
อย่างน้อย 3 เดือน  เพื่อให้แน่ใจว่าสายตาคงที่แล้วจักษุแพทย์
ผู้ผ่าตัดจะพิจารณาว่าการทำเลสิค (LASIK) เพิ่มเติมนั้น
มีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่

หมายถึง  อาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำเลสิค (LASIK) 
ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็น  อย่างไรก็ตาม   การรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) ถือเป็นวิธีการรักษาที่มีความปลอดภัยสูง    และยังไม่เคยมีรายงานว่าเลสิค (LASIK) ทำให้ตาบอด   อีกทั้งด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับสูง  ของศูนย์เลสิคและรักษาสายตา
รัตนิน-กิมเบล ส่งผลให้อาการแทรกซ้อนมีต่ำมาก
 • เป็นอาการแทรกซ้อนที่พบได้น้อยมาก แต่ถ้าไม่ได้รับ
  การรักษาทันท่วงที สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย
  กับกระจกตาได้ ซึ่งการติดเชื้อนี้มักตรวจพบในช่วง
  สัปดาห์แรกหลังทำ LASIK และรักษาหายได้ด้วยการใช้ยาปฎิชีวนะ

 • ในกรณีที่ดวงตาและบริเวณรอบ ๆ ดวงตามีรูปร่าง
  ผิดปกติ อาจเป็นอุปสรรคในการเปิดกระจกตา
  ในบางครั้งกระจกตาที่เปิดขึ้นอาจยังไม่สมบูรณ์ดีพอ
  แพทย์จะปิดกระจกตาลงดังเดิมโดยยังไม่รักษาด้วยเลเซอร์ ผู้ป่วยจะมองเห็นเหมือนเดิมในวันรุ่งขึ้น
  และทำการเลื่อนการรักษาด้วย LASIK ออกไปอีกประมาณ 3 เดือน หรืออาจเปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่น
  ที่เหมาะสมแทน

 • หลังการผ่าตัดไม่ว่าวิธีใดก็ตาม มักจะมีการอักเสบ
  เกิดขึ้นเสมอเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
  สมานแผล ซึ่งการอักเสบนี้จะค่อยๆ ทุเลาลงและ
  หายไปเอง อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีการอักเสบมาก
  สามารถใช้ยาหยอดตาช่วยบรรเทาอาการได้

 • นอกจากอาการที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก เช่น กระจกตา
  ชั้นนอกที่ถูกเปิดขึ้นและติดกลับคืนอาจมีรอยย่น
  ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเปิดกระจกตาขึ้นอีกครั้ง
  และดึงให้ตึง โดยสภาวะดังกล่าวพบได้น้อยกว่า
  1% นอกจากนี้ เซลล์จากชั้นนอกของกระจกตา
  (Epithelium) อาจงอกเลยเข้าไปในชั้นกระจกตา
  ที่ทำ LASIK และไปรบกวนกระบวนการสมานแผล (น้อยกว่า 1%) ซึ่งอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ แพทย์
  สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด
  ถ้าจำเป็น