A   A  A    |  

 

 การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนใส่เลนส์เทียม

ผู้สนใจการใส่เลนส์เทียมจะได้รับการตรวจสายตาและสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้จักษุแพทย์ ใช้ในการประเมินความพร้อมของดวงตา และเลือกชนิดเลนส์เทียมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับการรักษา

การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมินสภาพตา
 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) กรุณางดใส่อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันตรวจ สำหรับท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ ชนิดกึ่งนิ่ม
  กึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) กรุณา
  งดใส่อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันตรวจ
 • ในวันตรวจท่านไม่ควรขับรถกลับเอง เพราะในการตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะขยายม่านตาซึ่ง
  ทำให้การมองเห็นมัวลงเล็กน้อยในที่ไกลหากแต่
  ในที่ใกล้จะมีผลกระทบค่อนข้างมากจึงไม่เหมาะ
  กับการอ่านหนังสือและสายตาจะกลับคืนสู่ปกติหลัง
  3-6 ชั่วโมง หากออกกลางแจ้งควรสวมแว่นกันแดด
  เพื่อกรองรังสีและลดความจ้าของแสงช่วยให้
  สบายตาขึ้น
 • การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตา
 • จักษุแพทย์จะตรวจวัดค่าสายตา และตรวจกระจกตาเพื่อวัดความหนา ความโค้ง และทำแผนภูมิกระจกตา รวมทั้งประเมินปริมาณเนื้อเยื่อกระจกตาด้านใน (Cell Count) ว่าเหมาะสมกับการใส่เลนส์เทียม
  หรือไม่
 • จักษุแพทย์จะขยายม่านตาและตรวจสภาพดวงตาอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าดวงตาอยู่ในสภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคตาที่เป็นอุปสรรคต่อการใส่เลนส์เทียม เช่น โรคกระจกตาโป่ง (Keratoconus), ต้อหิน และโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา
 • เมื่อจักษุแพทย์วินิจฉัยว่าท่านมีสภาพตาเหมาะสมกับการใส่เลนส์เทียมแล้ว จักษุแพทย์จะเลือกชนิดของเลนส์เทียมที่เหมาะสมที่สุดให้กับท่าน และ
  สั่งทำเลนส์ที่มีค่าสายตาตรงกับท่าน โดยท่าน
  จะต้องวางค่ามัดจำเลนส์ในขั้นตอนนี้
 
 การเตรียมตัวในวันผ่าตัดใส่เลนส์เทียม
 • ควรสวมเสื้อกระดุมหน้า หรือเสื้อผ้าหลวมๆ ที่นอนสบาย ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสวมศีรษะหรือเสื้อคอกลมแบบคับ เพราะอาจทำให้กดครูดดวงตาหลังทำการผ่าตัดได้
 • งดใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม เช่น เจล น้ำมัน สเปรย์ และงดทาเล็บมือเล็บเท้า
 • งดใช้เครื่องสำอางบริเวณใบหน้าและรอบดวงตา เช่น มาสคาร่า อายไลเนอร์ ฯลฯ
 • ควรทำความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
 • ควรมีญาติหรือเพื่อนพากลับหลังผ่าตัด

 • งดยาละลายลิ่มเลือด (ล่วงหน้าก่อนผ่าตัด
  ตามแพทย์อายุรกรรมแนะนำ)
 • งดน้ำและอาหารทุกชนิดก่อนผ่าตัด 6 ชั่วโมง
  ทั้งนี้ขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์
 • งดสวมเครื่องประดับมาโรงพยาบาล
 
 การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดใส่เลนส์เทียม
 • ควรปิดฝาครอบตา (eye shield) ก่อนนอนทุกครั้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยบังเอิญในเวลาหลับ
 • หยอดยาปฏิชีวนะ หรือยาหยอดอื่นๆ ตามที่แพทย์แนะนำ
 • ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 14 วัน (2 สัปดาห์) หลังผ่าตัด (กรณีสระผมแนะนำให้สระที่ร้านทำผม)
 • ห้ามว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์ งดดำน้ำและว่ายน้ำทะเลประมาณ 3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
 • ควรสวมแว่นกันแดด ก่อนออกกลางแจ้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด เพื่อป้องกัน ลม แสงแดด ฝุ่นละออง
 • ในระยะเวลา 2 อาทิตย์แรก ไม่แนะนำให้ใช้สายตามาก เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปรับสภาพกล้ามเนื้อตา
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

 

สำหรับกรณีผ่าตัดใส่เลนส์เทียมชนิดปรับโฟกัสได้ (Accommodative Lens)

 • ในระยะเวลา 3 วันแรกห้ามขับรถ เนื่องจากแพทย์จะ
  หยอดยา Atropine ในวันผ่าตัด เพื่อให้ม่านตาขยายป้องกันเลนส์เคลื่อนที่
 • จักษุแพทย์ จะแนะนำให้ทำอักษรไขว้ (Puzzel) เพื่อฝึกกล้ามเนื้อตาให้แข็งแรงเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังผ่าตัด
 
 การตรวจติดตามผล

         จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อย
หลังใส่เลนส์เทียมและวัดค่าสายตาของท่านจำนวน
6 ครั้ง คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน,
และ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าผลการรักษาสายตาของท่าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          กรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศ ท่านต้องมีเวลาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 5-7 วัน สำหรับการใส่เลนส์เทียม ดังนี้

วันที่ 1 : ตรวจประเมินสภาพตาก่อนใส่เลนส์เทียม
วันที่ 2 : ใส่เลนส์เทียม
วันที่ 3 : ตรวจติดตามผลหลังใส่เลนส์เทียม 1 วัน
วันที่ 5-7 : ตรวจติดตามผลหลังใส่เลนส์เทียม 1 อาทิตย์

สำหรับการตรวจติดตามผล 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน
และ 1 ปี ท่านสามารถขอรับใบรับรองแพทย์
(Medical Report) เพื่อนำไปตรวจต่อกับจักษุแพทย์
ในต่างประเทศได้้