A   A  A    |  

 

  การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนการทำเลสิค (LASIK)

ผู้สนใจทำ Monovision LASIK จะได้รับการตรวจสายตาและสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้จักษุแพทย์ ใช้ในการวินิจฉัยความพร้อมของดวงตา และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับการรักษา

 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์ กรุณางดใส่อย่างน้อย 7 วันก่อนวันตรวจสำหรับเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) และงดใส่อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันตรวจสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens)
 • ในวันตรวจท่านไม่ควรขับรถกลับเอง เพราะในการตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะขยายม่านตาซึ่งทำให้การปรับโฟกัสภาพทำได้ลำบากทั้งระยะไกลและใกล้ การมองเห็นจะกลับคืนสู่ปกติที่ประมาณ 3-6 ชั่วโมง
 • การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
      
 • จักษุแพทย์จะวัดความหนา ความโค้งของกระจกตา และทำแผนภูมิกระจกตา เพื่อดูว่ากระจกตามีความหนาและความโค้งที่เหมาะสม
 • จากนั้นจะทำการวัดค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็น (Optical Aberration) ที่ทำให้เกิดสายตาผิดปกติ
 • จักษุแพทย์จะขยายม่านตาและตรวจสภาพดวงตาอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าดวงตาอยู่ในสภาพที่พร้อม และไม่มีโรคตาอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ LASIK เช่น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก และโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา

เมื่อจักษุแพทย์วินิจฉัยว่าท่านสามารถรับการรักษาด้วยวิธี Monovision LASIK ได้อย่างปลอดภัยแล้ว จักษุแพทย์จะทำการเลือกโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพตาของท่าน

 
 การทำเลสิค

          การทำ Monovision LASIK ควรทำหลังจากการประเมินสภาพตาอย่างละเอียดอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากความมัวจากการขยายม่านตา จะมีผลต่อความแม่นยำในการรักษาได้ การรักษาด้วยวิธี Monovision LASIK ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ต่อ 1 ข้าง แต่ควรเผื่อเวลาที่ต้องอยู่ที่ศูนย์ทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง

 • ก่อนทำ Monovision LASIK งดใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Contact Lens) อย่างน้อย 7 วัน และสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) งดใช้อย่างน้อย 3 สัปดาห์
 • ในวันทำ Monovision LASIK งดใช้เครื่องสำอางบนใบหน้า และบริเวณรอบดวงตาทุกชนิด
 • งดฉีดสเปรย์ โคโลญจน์ และน้ำหอม เพราะจะทำให้การทำงานของแสงเลเซอร์ผิดปกติ
 • กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมหน้า หรือเสื้อคอกว้างเพราะการสวมเสื้อแบบสวมศีรษะ หรือเสื้อคอกลมแบบคับๆ อาจทำให้กดครูดดวงตาหลังการทำผ่าตัดได้
 • สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
 • ควรทำความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
 • ควรมีญาติหรือเพื่อนพากลับบ้านหลังผ่าตัด
 
 การปฏิบัติตัวหลังทำ Monovision LASIK
 • ควรปิดฝาครอบตา (eye shield) ก่อนนอนทุกครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยบังเอิญในเวลาหลับ
 • ในช่วงสัปดาห์แรก ไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ระคายเคืองตามากขึ้น
 • ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าตา และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ เป็นเวลา 7 วัน
 • หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อทางศีรษะ โดยเฉพาะเสื้อคอกลมที่คับๆ ประมาณ 1 สัปดาห์
 • ห้ามว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังทำ LASIK เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการว่ายน้ำทะเล หรือการดำน้ำควรงดประมาณ 3 สัปดาห์
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามประมาณ 1-2 สัปดาห์แรก ควรงดการออกกำลังกายที่กระทบกระเทือนบริเวณตา และควรระวังไม่ให้เหงื่อเข้าตา
 • ควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้งอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันแสงแดด ลม และฝุ่นละออง
 • สามารถแต่งตาโดยใช้มาสคาร่า อายไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ได้หลังจากผ่าตัด 1 สัปดาห์
 
 การตรวจติดตามผล

         จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อยหลังทำเลสิค และวัดค่าสายตาของท่านจำนวน 6 ครั้ง คือที่ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการรักษาสายตาของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          กรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศ ท่านต้องมีเวลาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 3 วัน สำหรับการทำเลสิคดังนี้

วันที่ 1 : ตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำเลสิค
วันที่ 2 : ทำเลสิค
วันที่ 3 : ตรวจติดตามผลหลังทำเลสิค 1 วัน

         สำหรับการตรวจติดตามผล 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ปี ท่านสามารถขอใบรายงานทางการแพทย์ (Medical Report) เพื่อนำไปตรวจต่อกับจักษุแพทย์ยังประเทศของท่านได้