A   A  A    |  


       Femtosecond Laser เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกคิดค้น และนำมาใช้ เพื่อความปลอดภัย แม่นยำ และเป็นอนาคตของการผ่าตัด รักษาสายตาด้วย Laser

       ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล เลือกใช้เครื่อง Visumax Femtosecond Laser ซึ่งเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย แม่นยำ ใช้รักษาได้หลากหลายวิธี อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่อง Visumax นั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสบายของคนไข้ขณะรับการรักษา โดยอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ใช้แรงกดที่ดวงตาน้อย ดังนั้น แม้แต่ในคนไข้ที่มีดวงตาขนาดเล็ก ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างปลอดภัย ไม่รู้สึกเจ็บตึงตามาก อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้จับดวงตา ก็จับแค่บริเวณกระจกตา ไม่สัมผัสหรือกดไปบริเวณตาขาว ดั้งนั้น ความเสี่ยงที่จะเกิดเส้นเลือดฝอยแตกบริเวณตาขาว จึงแทบไม่เกิดขึ้นเลย

การใช้งานของ Visumax Femtosecond Laser

1. ถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนการเปิดผิวกระจกตาด้วยใบมีด หรือ Microkeratome เรียกการทำ LASIK ด้วยการใช้ Laser ในทุกขั้นตอนนี้ว่า Femto LASIK หรือ All-Laser LASIK หรือ Bladeless LASIK

2. ใช้แทน Excimer Laser ในการรักษาสายตาสั้นเอียง โดยใช้ Femtosecond Laser ตัดแต่งเนื้อเยื่อกระจกตาในขั้นตอนเดียว เรียกการรักษาสายตาวิธีนี้ว่า ReLEx ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และผ่านการรับรองโดย U.S. FDA. แล้ว