A   A  A    |  

 

 

เลนส์เสริมชนิดใส่หน้าม่านตา (Iris-Supported Lens)

 1. จักษุแพทย์จะฉายเลเซอร์เพื่อเปิดรูเล็กๆที่ม่านตาเพื่อรักษาระดับความดันลูกตาและป้องกันภาวะความดันตา
  ขึ้นสูงหลังการรักษา สำหรับเลนส์เสริมชนิด Artiflex จะใช้เลเซอร์เปิดรูที่ม่านตาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการ
  ผ่าตัดใส่เลนส์เสริม ส่วนเลนส์เสริม Artisan หรือ Verisyse จักษุแพทย์จะเปิดรูที่ม่านตาในตอนผ่าตัดใส่
  เลนส์เสริมเลย

 2. ในการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม จักษุแพทย์จะหยอดยาชา หรือฉีดยาชาเฉพาะที่ จากนั้นจะเจาะช่องเล็กๆ ระหว่าง
  ตาขาวและตาดำให้มีขนาดประมาณ 3 – 3.5 มม. สำหรับใส่ Artiflex และขนาด 5.5 มม.สำหรับ Artisan หรือ Verisyse จากนั้นใส่เลนส์เข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องมีการเย็บแผล การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ
  15 นาที ท่านสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล

 

เลนส์เสริมชนิดใส่หลังม่านตา (Posterior Chamber Lens)

 1. จักษุแพทย์จะฉายเลเซอร์เพื่อเปิดรูเล็กๆที่ม่านตา เพื่อรักษาระดับความดันลูกตาและป้องกันภาวะความดันตาขึ้นสูงหลังการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม

 2. ในการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม จักษุแพทย์จะหยอดยาชา หรือฉีดยาชาเฉพาะที่ จากนั้นจะเจาะช่องเล็กๆ ระหว่าง
  ตาขาวและตาดำให้มีขนาดประมาณ 3 – 3.5 มม. จากนั้นใส่เลนส์เสริมเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเย็บแผล การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล