การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดใส่วงแหวนเฟอร์ราร่า (Pre-Operative Assessment)

1.ศึกษาข้อมูล
ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโรคและการรักษาด้วยการใส่วงแหวนเฟอร์ราร่า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล โทร 0-2639-3355 อีเมล์ info@rutningimbel.com


2.การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนการผ่าตัดใส่วงแหวนเฟอร์ราร่า (Ferrara Ring Implantation)
ผู้ที่สนใจจะได้รับการตรวจสายตาและสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยรักษาสำหรับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทางศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ได้จัดระบบการนัดหมายล่วงหน้าให้ท่านสามารถนัดวันและเวลาที่สะดวกในการพบแพทย์ เพื่อขอรับการตรวจสภาพตาเบื้องต้น ตามวันและเวลาดังนี้
        จันทร์ เสาร์          เวลา 08.00-19.00น.
        อาทิตย์              เวลา 08.00-17.30น.
        วันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.00-16.00น.


 • ท่าน ที่ใส่คอนแทคเลนส์ กรุณางดใส่อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันตรวจสำหรับเลนส์แบบนิ่ม (soft contact lens) และงดใส่อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันตรวจสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard or RGP contact lens)
 • ท่านจะได้รับการหยอดยาขยายม่านตาในวันตรวจสภาพตา หลังขยายม่านตาท่านจะมองใกล้ไม่ชัดเป็นเวลา 4-6ชม และไม่ควรขับรถกลับด้วยตัวเอง
 • การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 • ควรเตรียมประวัติการตรวจรักษาโรคตาจากโรงพยาบาลเดิมที่ท่านเคยรับการรักษามาด้วย
 
 • ท่านจะได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
      ORBScan, Pentacam เพื่อถ่ายภาพแผนภูมิกระจกตา วัดความโค้งและความหนาของกระจกตา
      Zywave II เพื่อวัดค่าเบี่ยงเบนในการมองเห็น (optical aberration)
 • จักษุ แพทย์ตรวจสภาพตาอย่างละเอียด และขยายม่านตา เพื่อประเมินว่าเหมาะสมในการผ่าตัดหรือไม่ หากแพทย์วินิจฉัยว่าสามารถทำผ่าตัดใส่วงแหวนเฟอร์ราร่าได้อย่างปลอดภัยแล้ว แพทย์จะทำการเลือกชนิดและจำนวนวงแหวนที่เหมาะสมกับสภาพกระจกตา ท่านสามารถนัดหมายวันและเวลาที่สะดวก โดยห้องผ่าตัดจะเปิดให้บริการในวันอังคาร พุธ ศุกร์ และเสาร์


 
  การผ่าตัดใส่วงแหวนเฟอร์ราร่า (Ferrara Ring Implantation)

สามารถทำผ่าตัดหลังวันตรวจประเมินสภาพตาอย่างน้อย 1 วัน

1.การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • งดใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (soft contact lens) อย่างน้อย 7 วัน และคอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard or RGP contact lens) อย่างน้อย 3 สัปดาห์
 • วันผ่าตัด งดใช้เครื่องสำอางค์บนใบหน้าและรอบดวงตาทุกชนิด
 • สวมเสื้อที่มีกระดุมหน้า หรือเสื้อคอกว้าง เพื่อป้องกันการสัมผัสดวงตาขณะถอดหรือสวมใส่
 • รับประทานอาหารตามปกติ
 • ควรทำความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
 • ควรมีญาติพากลับบ้านหลังผ่าตัด

2.ขั้นตอนการผ่าตัดใส่วงแหวนเฟอร์ราร่า

 • ทำความสะอาดใบหน้าและรอบดวงตาก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 • การผ่าตัดเปิดช่องกระจกตาเพื่อใส่วงแหวนสามารถทำได้ 2 วิธี
 • ใช้ใบมีดเพชร (Diamond knife) เป็นใบมีดพิเศษเฉพาะสำหรับเซาะร่องในเนื้อกระจกตา ลึกประมาณ 2ใน3 ของชั้นกระจกตา
 • ใช้เลเซอร์เฟมโต (Femtosecond laser) เลเซอร์จะสามารถกำหนดขนาดและความลึกของช่องสำหรับใส่ได้อย่างแม่นยำ และลดภาวะการเกิดตาแห้งหลังผ่าตัด
 • หลังจากเปิดช่องกระจกตาเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทำการใส่วงแหวนให้ตรงตามตำแหน่งที่คำนวณไว้
 • การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีต่อ1ข้าง หลังทำผ่าตัดท่านสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ทันที
 • แพทย์จะนัดมาตรวจในวันรุ่งขึ้น ท่านสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ไม่ควรใช้สายตามากในช่วง 1-2 วันแรก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด


  การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดใส่วงแหวนเฟอร์ราร่า
 • ควรปิดฝาครอบตา (eye shield) ก่อนนอนทุกครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อป้องกันการขยี้ตาระหว่างหลับ
 • ในช่วงสัปดาห์แรกไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ระคายเคืองตามากขึ้น
 • ห้ามขยี้ตาเนื่องจากอาจทำให้วงแหวนเคลื่อนได้
 • ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าตา และหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่เป็นเวลา 14 วัน
 • งดว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ 2 สัปดาห์ ควรงดประมาณ 3 สัปดาห์สำหรับน้ำทะเลหรือดำน้ำ
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ แต่ควรงดการออกกำลังกายที่กระเทือนต่อดวงตาและระวังเหงื่อเข้าตาประมาณ 2 สัปดาห์
 • ควรสวมแว่นกันแดดเมื่อออกกลางแจ้งช่วง1-2เดือนแรก
 • สามารถแต่งหน้าได้หลังผ่าตัด 14 วัน


 
  การตรวจติดตามผลหลังทำผ่าตัดใส่วงแหวนเฟอร์ราร่า

หลังทำผ่าตัดแพทย์จะนัดตรวจติดตาม และประเมินผลการรักษา 6ครั้ง คือ 1 วัน 1สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน 6เดือน และ 1ปีหลังผ่าตัด เพื่อให้มั่นใจว่าผลการรักษาเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด