A   A  A    |  

 

         แพทย์จะทำการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกออกก่อน
จากนั้นจึงใช้ Excimer เลเซอร์ เช่นเดียวกับที่ใช้ในการทำ
เลสิค (LASIK) ปรับแต่งความโค้งของกระจกตาจนได้
ความโค้งที่ต้องการ ตามด้วยการใส่คอนแทคเลนส์ปิดแผลไว้
เพื่อลดอาการระคายเคืองหลังทำ

อีกทั้งคอนแทคเลนส์นี้ยังช่วยให้แผลปิดและหายเร็วขึ้น โดยทั่วไปแผลจะปิดสนิทในเวลาประมาณ 4-7 วันขึ้นกับแต่ละบุคคล เมื่อแผลปิดแล้วแพทย์จะเป็นผู้ถอดคอนแทคเลนส์ออกให้้