A   A  A    |  

 

 การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนการทำ PRK (Pre-Operative Assessment)

ผู้สนใจ PRK จะได้รับการตรวจสายตาและสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้จักษุแพทย์ใช้ในการวินิจฉัยความพร้อมของดวงตา และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน

 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) งดใส่อย่างน้อย 7 วัน ก่อนตรวจ
 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) งดใส่อย่างน้อย
  3 สัปดาห์ก่อนตรวจ
 • ในวันตรวจท่านไม่ควรขับรถกลับเอง เพราะในการตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะขยายม่านตาซึ่งทำให้การมองเห็นมัวลงเล็กน้อยในที่ไกลหากแต่การมองใกล้จะมีผลกระทบค่อนข้างมาก จึงไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือและสายตาจะกลับมาเป็นปกติหลัง
  3-6 ชั่วโมง หากออกกลางแจ้งควรสวมแว่นกันแดดเพื่อกรองรังสี และลดความจ้าของแสงจะช่วยให้สบายตาขึ้น
 • การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 • จักษุแพทย์จะวัดความหนา ความโค้งของกระจกตา และทำแผนภูมิกระจกตา เพื่อดูว่ากระจกตามีความหนาและความโค้งที่เหมาะสมกับการทำเลสิค (LASIK) หรือไม่
 • จากนั้นจะทำการวัดค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็น (Optical Aberration) ที่ทำให้เกิดสายตาผิดปกติ
 • จักษุแพทย์จะขยายม่านตาและตรวจสภาพดวงตาอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าดวงตาอยู่ในสภาพที่พร้อม และไม่มีโรคตาอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
  ทำเลสิค (LASIK) เช่น โรคกระจกตาโป่ง (Keratoconus) ต้อหิน ต้อกระจก และโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา

         เมื่อจักษุแพทย์วินิจฉัยว่าท่านสามารถรับการรักษาด้วยวิธี PRK ได้อย่างปลอดภัยแล้ว จักษุแพทย์จะทำการเลือกโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพตาของท่าน
         ในกรณีที่ท่านไม่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี PRK ทางศูนย์ฯยังมีทางเลือกอื่นในการรักษาสายตา เพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับท่าน อาทิ Femto LASIK, LASIK, LASEK, FERRARA RING, เลนส์เสริม, เลนส์เทียม หรือการแก้ไขสายตายาวสูงอายุ

 
 การเตรียมตัวเพื่อทำ PRK

          การทำ PRK ควรทำหลังจากการตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากท่านต้องรับการ
ขยายม่านตาในการตรวจประเมินสภาพตา จึงควรรอให้ม่านตาหดตัวเป็นปกติก่อนการทำ PRK ขั้นตอนการยิงเลเซอร์
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ต่อ 1 ข้าง แต่ควรมาถึงศูนย์ฯก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากต้องมีการเตรียมตัวก่อนทำ
(รวมเวลาที่ต้องอยู่ที่ศูนย์ฯทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งการเตรียมตัวเพื่อทำ PRK มีดังนี้

 • ก่อนทำ PRK งดใช้คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) อย่างน้อย 7 วัน และสำหรับ
  คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือ
  คอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) งดใช้อย่างน้อย 3 สัปดาห์
 • ในวันทำ PRK งดใช้เครื่องสำอางบนใบหน้า และบริเวณรอบดวงตาทุกชนิด
 • งดฉีดสเปรย์ โคโลญจน์ และน้ำหอม เพราะจะทำให้การทำงานของแสงเลเซอร์ผิดปกติิ
 • กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมหน้า หรือเสื้อคอกว้างเพราะการสวมเสื้อแบบสวมศีรษะ หรือเสื้อคอกลมแบบคับๆ ขณะถขณะถอดอาจกดครูดดวงตาหลังทำการผ่าตัดได้
 • สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติิ
 • ควรทำความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
 • ควรมีญาติหรือเพื่อนพากลับบ้านหลังผ่าตัด

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านนัดทำ PRK เกิน 3 เดือน นับจากวันตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด ท่านจำเป็นต้องเข้ารับ
การตรวจประเมินสภาพตาซ้ำก่อนการทำ PRK เพื่อให้จักษุแพทย์มั่นใจว่า ในขณะนั้นสภาพตาของท่านมีความเหมาะสม
และพร้อมที่จะได้รับการทำ PRK โดยปราศจากโรคใดๆ ที่อาจเพิ่งเกิดขึ้นหลังการประเมินสภาพตาครั้งแรก

 
 การปฏิบัติตัวหลังทำ PRK
 • ควรปิดฝาครอบตา (eye shield) ก่อนนอนทุกครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยบังเอิญ
  ในเวลาหลับ
 • ในช่วงสัปดาห์แรก ไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องกัน
  เป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ระคายเคืองตามากขึ้น
 • ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าตา และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ เป็นเวลา 7 วัน
 • หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อทางศีรษะ โดยเฉพาะ
  เสื้อคอกลมที่คับๆ ประมาณ 1 สัปดาห์
 • ห้ามว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังทำ PRK เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการว่ายน้ำทะเล หรือ
  ดำน้ำควรงดประมาณ 3 สัปดาห์
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามประมาณ 1-2 สัปดาห์แรก ควรงดการออกกำลังกายที่กระทบกระเทือนบริเวณดวงตา และควรระวังไม่ให้เหงื่อเข้าตา
 • ควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้ง
  อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันแสงแดด ลม และ
  ฝุ่นละออง
 • สามารถแต่งตาโดยใช้มาสคาร่า อายไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ได้หลังจากทำ PRK 1 สัปดาห์
 
 การตรวจติดตามผล

         จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อยหลังทำ PRK และวัดค่าสายตาของท่านจำนวน 8 ครั้ง
คือ 1-3 วันแรก (ในผู้รับการรักษาบางราย แพทย์จำเป็น
ต้องนัดหมายมาติดตามผลทุกวันหรือเกือบทุกวัน ในช่วงสัปดาห์แรกหลังทำ PRK) , 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน,
6 เดือน, และ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าผลการรักษาสายตา
ของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          กรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศ ท่านต้องมีเวลาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 สัปดาห์

สำหรับการทำ PRK (ไม่รวมวันตรวจประเมินสภาพตา) เนื่องจากต้องมีการตรวจติดตามการปิดของแผลที่ปิดไว้ด้วยคอนแทคเลนส์

          สำหรับการตรวจติดตามผลที่ 1 เดือน, 3 เดือน,
6 เดือน, และ 1 ปี ท่านสามารถขอรับใบรายงาน
ทางการแพทย์ (Medical Report) เพื่อนำไปตรวจต่อ
กับจักษุแพทย์ในต่างประเทศได้