ข่าวดีสำหรับผู้ที่จะสอบเตรียมทหาร-ตำรวจที่สนใจจะรับการรักษาสายตาด้วยวิธี PRK

ศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล ขอมอบโปรโมชัน สำหรับผู้ที่จะสอบเตรียมทหาร-ตำรวจที่สนใจจะรับการรักษาสายตาด้วยวิธี PRK ในราคา 45,000 บาท / 2 ตา วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561
สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 639 3355 , 06 1415 3555 หรือ email: info@rutningimbel.com หรือส่งข้อความมาใน inbox – Facebook
 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์เลสิคกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า