• โครงสร้างของกระจกตาแข็งแรงขึ้น ลดสายตาสั้นและเอียง ชะลอหรือหยุดการดำเนินของโรค

  • เป็นการผ่าตัดเล็กที่ไม่ผ่านตรงกลางของกระจกตา (visual axis) ทำให้กระจกตาตรงกลางคงความใสเหมือนเดิม

  • เป็นการผ่าตัดที่เสริมวงแหวนเข้าไปในชั้นกระจกตา ไม่ได้เข้าไปในลูกตา และไม่ได้ผ่าตัดเอาเนื้อกระจกตาออก จึงเป็นการผ่าตัดเล็กที่มีความปลอดภัยสูง
  • สามารถผ่าตัดถอดเอาวงแหวนออกและแก้ไขให้กลับไปเหมือนก่อนผ่าตัดได้ (reversible procedure)

  • สามารถผ่าตัดเปลี่ยนขนาดวงแหวนได้ (adjustable procedure)

  • การทำผ่าตัดไม่ต้องฉีดยาชา ไม่มีการเย็บแผล และไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
  • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียง 1.2-1.4 มิลลิเมตร ทำให้แผลหายเร็ว พักฟื้นไม่นาน