A   A  A    |  

คุณสมบัติพิเศษของ Zyoptix 100

Zyoptix 100 ประกอบด้วยเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อการรักษาเลสิค ดังต่อไปนี้

1. Obscan IIz : เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวินิจฉัยกระจกตาอย่างละเอียด เพื่อวัดและแสดงผลลักษณะของผิวกระจกตาด้านหน้าและด้านในรวมทั้งความหนาในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้จักษุแพทย์นำมาวินิจฉัยและวางแผนในการรักษารวมทั้งประเมินผลการรักษา

2. Zywave Aberrameter : เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็น (Optical Aberration) ที่ทำให้เกิดสายตาผิดปกติทั้งหมด ประกอบด้วย

- ความเบี่ยงเบนในการมองเห็นระดับต่ำ (Lower Order Aberration) คือค่าสายตาสั้น ยาว และเอียงที่วัดได้ตามปกติ
- ความเบี่ยงเบนในการมองเห็นระดับสูง (Higher Order Aberration) เป็นความผิดปกติของสายตาในระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้น ที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดสายตาทั่วไป ต้องใช้เทคโนโลยี Wavefront แสดงผลออกมา

3. Iris Recognition : ระบบสแกนลายม่านตาที่สามารถจำแนกและจดจำลายม่านตา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของดวงวตาแต่ละดวง จึงมั่นใจถึงความเที่ยงตรงของข้อมูล ที่สำคัญยังจับตำแหน่งม่านตา เพื่อทำงานประสานกับระบบติดตามความเคลื่อนไหวตาขณะทำเลเซอร์

4. The Treatment Card : ลำแสงเลเซอร์ระบบ Zyoptix จะทำให้การรักษาที่กระจกตาของคนไข้มีความแม่นยำมากกว่าการรักษาแบบเดิม เพราะว่าแสงเลเซอร์ขนาดเล็ก ยิงแบบจุดขนาด 2 มม. และขนาด 1 มม. ซึ่งทำให้ใช้เนื่อกระจกตาน้อยและกระจกตาเรียบขึ้น ลำแสงเลเซอร์นี้ถูกตั้งและกำหนดจาก Zyoptix Treatment Card เฉพาะของแต่ละคนซึ่งจะควบคุมการรักษาทุกขั้นตอน

5. The Excimer Laser เครื่อง Technolas 217z :และเตียงเลเซอร์ผ่าตัดของเทคโนโลยี Zyoptix ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อความสะดวกสบายของคนไข้และจักษุแพทย์ผู้ให้การรักษา ซึ่งได้ใช้อย่างแพร่หลายในแถบยุโรปเป็นหัวเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเร็วในการรักษาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ช่วยลดเวลาในการทำเลเซอร์ลงได้ถึง 50% จึงนับได้ว่าเป็นระบบเลเซอร์ที่มีความเร็วมากที่สุดในขณะนี้

6. The Eyetracking : เป็นระบบติดตามความเคลื่อนไหวตาที่มีความแม่นยำและปลอดภัยมากที่สุด ในระหว่างการรักษาตาของคนไข้จะไม่นิ่งจะกลอกไปมาเล็กน้อยอยู่ตลอดเวลา ระบบ Eyetracker จะสามารถจับการเคลื่อนไหวของตานี้ได้ แต่ถ้ากลอกไปมามากเกินไปจนเลเซอร์ไม่สามารถจะตามได้ ระบบจะหยุดติดตาม รวมทั้งเลเซอร์จะหยุดยิงด้วยและรอจนกว่าตาจะอยู่ในตำแหน่งที่คงที่ การทำงานของระบบที่มีความเร็วเช่นนี้ (ความเร็ว 10.8 ล้านวินาที ซึ่งเร็วกว่าการกระพริบตาตาของคน) จึงทำให้มั่นใจว่าการรักษามีความละเอียดแม่นยำในการทำเลเซอร์ในตำแหน่งที่ต้องการ ระบบ Eyetracker ของ Zyoptix 100 มีความพิเศษเพิ่มขึ้นเฉพาะเป็นระบบแรกของโลกที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวตาได้ในระดับ 3 มิติ และปรับโปรแกรมเลเซอร์ตามการหมุนของดวงตาจากท่านั่งไปท่านอน จึงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำเลเซอร์ในตำแหน่งที่ต้องการ

 
1  |  2  |  3  |  4 5