A   A  A    |  
 

คุณยุพาพักตร์ วัชราภัย (อิ๊ป)
(Yupapak Vajrabhaya (Ip) )
Actress/ Singer/ Event & Marketing
Manager of Zense Gourmet Deck & Lounge Panorama

“อิ๊ปคิดว่า ดวงตาสำคัญกับมนุษย์มาก เพราะเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่เราใช้มากกว่าประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ ถ้าเรามีดวงตาที่แข็งแรงและไม่มีปัญหาเรื่องสายตา เราก็จะดำเนินชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น
อิ๊ปจึงตัดสินใจทำเลสิค ที่ศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล เพราะเป็นศูนย์เลสิค
ภายใต้โรงพยาบาลตาที่มีความเชี่ยวชาญด้านดวงตา พร้อมเครื่องมือ
ที่ทันสมัย ปัจจุบันอิ๊ปจึงหมดปัญหาเรื่องการควาญหาแว่นตาตอนตื่นนอน หรือต้องถอดคอนแทคเลนส์ทุกคืนก่อนนอนค่ะ”

 

คุณธัญนันท์ มหาพิรุณ (จีน)
Tanyanan Mahapiroon (Jeen)
อาชีพ   นักร้อง (Artist)
บริษัท  ทรูแฟนเทเชีย (True Fantasia)
วิธีการรักษาสายตา   LASIK

“ประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ของแพทย์ผู้ทำการรักษามาก ตั้งแต่เริ่ม
เข้ารับการปรึกษากับแพทย์ มีการอธิบายรายละเอียดการรักษาอย่าง
ครบถ้วน ไม่กดดันให้เรารีบเข้ารับการรักษา และเมื่อตัดสินใจเข้ารับการ
ทำเลสิคแพทย์ผู้รักษาจะคอยให้กำลังใจเมื่อเรารู้สึกตื่นเต้นจึงคลายความกังวลตอนรักษาไปได้มากทีเดียว และที่ประทับใจที่สุดก็คือการเอาใจใส่หลังเข้ารับการรักษา ซึ่งถึงแม้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่แพทย์
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็เอาใจใส่ดูแลนัดหมายเป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนี้ สถานที่ก็สะอาดตา ดูเป็รระบบระเบียบในการรักษา การบริการเสริมอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม ที่นั่งรอ มีสื่อบันเทิง ทีวี นิตยสาร ห้องน้ำก็สะดวกสบายและสะอาดมาก พนักงาน และแพทย์ พยาบาลทุกคนให้ความเป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค
เหตุผลที่เข้ารับการรักษาที่นี่เพราะพี่สาวที่รู้จักกันเคยเข้ารับการรักษาที่นี่มาก่อน เลยแนะนำให้เข้ามารับคำปรึกษา
กับแพทย์คนเดียวกัน อีกทั้งก่อนหน้านี้เคยได้รู้จักสถาบันรักษาแห่งนี้ผ่านสื่อต่างๆ หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และ
เวบบอร์ดที่มีคนมาให้ความเห็นส่วนใหญ่มักจะพูดถึงและแนะนำที่นี่ เลยค่อนข้างมั่นใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของแพทย์ด้วยค่ะ”

 

 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |