• ทำความสะอาดใบหน้าและรอบดวงตาก่อนเข้าห้องผ่าตัด

  • การผ่าตัดเปิดช่องกระจกตาเพื่อใส่วงแหวนที่ความลึกประมาณ 2 ใน 3 ของชั้นกระจกตาซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
    • 1.ใช้ใบมีดเพชร (Diamond Knife) ซึ่งเป็นใบมีดพิเศษเฉพาะสำหรับเซาะร่องในเนื้อกระจกตา
    • 2.ใช้เลเซอร์เฟมโต (Femtosecond Laser) ซึ่งสามารถกำหนดขนาดและความลึกของช่องสำหรับใส่ได้อย่างแม่นยำ และลดภาวะการเกิดตาแห้งหลังผ่าตัด

  • หลังจากเปิดช่องกระจกตาเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทำการใส่วงแหวนให้ตรงตามตำแหน่งที่คำนวณไว้

  • การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีต่อ1ข้าง หลังทำผ่าตัดท่านสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ทันที

  • แพทย์จะนัดมาตรวจในวันรุ่งขึ้น ท่านสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ไม่ควรใช้สายตามากในช่วง 1-2 วันแรก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด